دنياي صلح و دوستي

گروه آمادگی دفاعی شهرستان مبارکه

با سمه تعالي

مديريت آموزش وپرورش                                         نام آموزشگاه:                                       نوبت اول

نام ونام خانوادگي :                                                نام پدر :                                              پايه تحصيلي :دوم                                             نام درس :آمادگي دفاعي                                           طراح : ستاري                                      مدت پاسخگويي :30دقیقه

 شماره کلاس:         سال تحصیلی:  89-90                 رشته:                                                 تاريخ امتحان:                                                                  

١

جاهاي خالي را باكلمات مناسب تكميل كنيد .

- ستاد کل نیروهای مسلح شامل :ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه،و...........می باشد.

- نقش عمده زنان در هشت سال دفاع مقدس ..........وپشتيبا ني بود .

- شهيد .............سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در شهرضا تا سيس كرد.

- سنگر حفره روباه محل مناسبي براي مصون ماندن از موج انفجار وتشعشات حرارتي ناشي از انفجارهاي ........ است .

-  به واكنش شميايي يك ماده با آب كه موجب خنثي شدن اثر سمي آن مي شود..........مي گويند.

 

بارم

 

25/1

٢

 

گزينه هاي صحيح وغلط را با علامت × مشخص كنيد .

ص

غ

- پخش مواد شيميايي سمی و تماس آن با بدن انسان ضايعات مختلف ايجاد مي كنند .

 

 

- فجيع ترين بمباران شيميايي توسط عراق در شهر حلبچه بود .

 

 

- از آمپول اميل نيتريت براي مقابله با عامل خون استفاده مي شود.

 

 

- از آمپول آتروپين براي مقابله با عامل خفه کننده استفاده مي شود .

 

 

1

 

 

٣

 

 

جور کردنی

گزينه مربوط به هم را انتخاب كرده وجلوي هر كدام بنويسيد .

                                                                الف)قرار دادن پارچه یا دستمال مرطوب جلوي د هان و بینی

1.از اصول حفاظت شخصي در محل هايي        

كه طعمه آتش شده ......                                     ب)خاموش كننده هاي دستي

                                                                  ج)خونسري خود را كاملا حفظ كنيد.

2 .از اقدامات ايمني در زير آوار ......                      د)موثرترين وارزان ترين روش سرد كردن به وسيله              

                                                                       آب است .

5/0

 

٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزينه صحيح را× انتخاب كنيد .

- کدام مورد جز اقدامات عمومي در مقابله با جنگ هاي شميايي مي باشد

الف)ديگران را ازآلودگي منطقه باخبر كنيم. £        ب)از رفتن به گودال ها وشيار ها خودداري كنيم . £

ج)شيارها وگودال ها پناهگاه هاي مناسبي هستند. £   د)الف وب صحيح مي باشند £

-  كدام مورد نحوه رفع آلودگي از هواي منطقه را بيان مي كند

الف)روشن كردن آتش£           ب)استفاده از كپسول هاي ويژه ماده رفع آلودگي£ 

  ج)استفاده از آب داغ£            د)الف وب صحيح است . £

- هدف دشمن از حمله به مناطق مسكوني .............مي باشد.

الف)تخريب شهرها وخانه ها £                           ب)تضعيف روحيه مردم£

ج)خسارت مالي وجاني به شهروندان غير نظامي£      د)همه موارد£

-  ازعمليات نجات توسط مردم قبل از رسيدن گروه هاي نجات نمي باشد .

الف)به افراد زير آوار روحيه بدهد . £         ب)كليه افراد عليه بيماري واگيردار واكسينه شوند . £

ج)عمليات نجات تقسيم ومسئوليت ها مشخص شود £ د)علامت گذاري مكانهايي كه افراد زيرآوارهستند. £

- فرماندهي نيروي زميني  ارتش را به عهده داشت قبل از شهادت .

الف )شهيد چمران    £         ب)شهيد همت £   ج)شهيد صياد شيرازي  £     د)شهيد فهميده £

- جز برداشت هاي شما از آيات ١۰٢سوره نسا و۶۰سوره انفال نمي باشد.

الف)هوشياري دائمي مسلمانان   £                     ب)دفاع به نيت الهي باشد  £

ج)فراهم كردن سلاح وتجهيزات در حد توان £ د)با راه انداختن جنگ وخونريزي قدرت خود را ثابت كنیم£

- اين جمله از كيست ؟

اگر بركشوري نواي دلنشين تفكر بسيجي طنين انداز شد چشم طمع دشمنان وجهانخواران از آن دور خواهد گرديد والا هر لحظه بايد منتظر حادثه ماند .

الف)آيت ا...خامنه اي   £    ب)امام خميني (ره)   £    ج)شهيد چمران  £  د)شهيد صياد شيرازي£

 

 

75/1

سوالات تشريحي

 

-  ماموریتهای مهم نیروی مقاومت بسیج را نام ببريد (2مورد)

1.

2.

5/0

- نقش مردم در دفاع مقدس را به طور مختصر شرح دهيد .( دو مورد)

 

 

 

5/0

 

-  اقدامات مناسب(روش مقابله) با عوامل شيميايي زير را به طور مختصر بنويسيد .(حداقل دو مورد)

 

الف)عامل تاول زا

 

 

ب)عامل خفه كننده

 

 

2

-  مشخصات وعلائم عامل اعصاب وخون را با يكدیگر مقايسه كنيد .

 

1

عامل اعصاب

عامل خون

١.

 

٢.

١.

 

٢

 

-  در هنگام حملات هوايي براي حفظ جان چه اقداماتي انجام مي دهيد  بيان نماييد.

 

 

5/0

 

- فرض كنيد شما با يك منطقه آلوده هسته ای برخورد کرده اید چه نکاتی راباید رعایت کنید تا دچار مشکل نشوید.(2مورد)

 

 

 

 

5/0

  - نقش نیرو های دولتی و نیروهای مردمی را در دفاع از کشورمقایسه کنید.

 

5/0

 

نمره کتبی                               امضائ دبیر:                      تاریخ  

 

موفق و موید باشید  .       مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد.      امام خمینی (ره)

10

 

 

با سمه تعالي

مديريت آموزش وپرورش                           نام آموزشگاه:                                    نوبت اول

نام ونام خانوادگي :             نام پدر :                     پايه تحصيلي :دوم                                             نام درس :آمادگي دفاعي           طراح : ستاري                  مدت پاسخگويي :40دقیقه

شماره کلاس:                                                     سال تحصیلی:  89-90

رشته:                                                         تاريخ امتحان:

 

1

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

·         جذب نیروی انسانی از تمامی اقشار از ماموریت های بسیج است.                                   صحیح ™  غلط™

·         در صورت مشاهده علائم مسمویت با عامل خون از آمپول آتروپین اتوماتیک استفاده می شود     صحیح ™ غلط™

·         مشخصات عامل خفه کننده به صورت گاز است و بویی شبیه به بوی سبزی دارد.           صحیح ™   غلط™

·         جهت مقابله با تشعشعات هسته ای پل ها و لوله های آب پناهگاه های مناسبی هستند.     صحیح ™   غلط™

1

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف: در دی ماه 1359 مسئولیت تشکیلات بسیج مستضعفین به .............................. انقلاب اسلامی محول گشت.

ب: به حا صلضرب غلظت در واحد زمان .....................................گویند.

ج: تشعشعات هسته ای عامل بیماری های خطرناکی چون ........................................ است.

 

25/0

25/0

25/0

3

به سرالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف: دو نیروی تحت امر فرمانده کل قوا را فقط نام ببرید.

 

ب: درروش مقابله با عامل اشک آور درصورتی که د ر مناطق سر بسته و اماکن بودید چه می کنید؟

 

ج: پس از خروج از منطقه آلوده چه مدت چشم هایتان راشستشو می دهید.

 

د: مشاهده زیاد شدن حشرات به طور غیر عادی ویژه کدام مناطق آلوده است؟

 

و: چرا منطقه آلوده را با علائم مخصوص علامت گذاری می کنند؟

 

ن :چرا در محل های بسته و داخل ساختمان هایی که دچار آتش سوزی شده اند از ماسک های فیلتر دارد استفاده نمی شود؟

 

 

5/0

 

25/0

 

 

25/0

 

25/0

 

25/0

 

25/0

 

4

سوالات تشریحی:

انواع دفاع را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.

 

 

1

5

بسیج را تعریف کنید.

 

 

1

6

دو نمونه از  خاموش کننده های دستی را فقط نام ببرید

 

5/0

7

سه مورد از اقداماتی که مردم می توانند انجام دهند قبل از رسیدن گروه های امدادونجات کدامند .

 

 

 

75/0

8

زمان ماسک گذاری چه زمانی است؟(2مورد)

 

5/0

9

پس از خروج از منطقه آلوده شیمیایی چه اقدامی باید انجام داد؟ (سه3مورد)

 

 

 

75/0

10

روش استفاده از آمپول امیل نیتریت در منطقه آلوده و خارج از منطقه آلوده چگونه است؟

 

 

 

1

11

سلاح های شیمیایی را تعریف کنید.

 

 

5/0

12

نحوه رفع آلودگی از خودرو ها و جنگ افزار ها را بنویسید.( دومورد)

 

 

5/0

 

لحظه هایتان لبریز از شادی

 

 

با سمه تعالی

مدیریت آموزش وپرورش                                            نوبت: اول

 دبیرستان :                                                          سال تحصیلی:89-90

نام :                               شماره کلاس:                           تاریخ:

نام خانوادگی:                 نام پدر:             رشته:                 زمان:30 دقیقه

 

ردیف

سوالات درس: آمادگی دفاعی  دوم دبیرستان                    نام طراح:ستاری    صفحه 1

بارم

الف

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با حرف (ص) یا (غ) در جلوی آنها مشخص کنید.

-         آموزش مردم برای مقابله با بلایای طبیعی و غیر طبیعی از برنامه های دولت می باشد.

-         وجود خاموش کننده دستی در مکان های مختلف ضرورت ندارد.

-         مبارزه با تروریست های داخلی در8 سال دفاع مقدس برعهده نیروی مردمی و بسیج بود.

-         سازماندهی نیروهای مرد می از وظایف و ماموریتهای  نیروی مقاومت بسیج می باشد.

 

1

ب

جملات زیر را کامل کنید.

-         بهترین روش ....... کردن آتش به وسیله ی شن و ماسه و یا پتوی خیس می باشد.

-         شهیدچمران در سال 1359 توسط امام خمینی به عنوان وزیر ......... انتخاب شد.

-         ثبات و دوام یک عامل در محیط را ............می گویند.

-         موج انفجار حاصل از انفجارهای ......... باعث خرابی تاسیسات وتجهیزات می شود.

 

1

پ

گزینه درست را با وصل کردن دو خط تیره به هم  مشخص کنید.

-         جهت مقابله با تشعشعات هسته ای مناسب می باشد.

الف)-شیارها و گودال ها -  -  ب)-پل ها ولوله های آب -  - ج)-تپه ها -  -  د)-همه موارد-  -

 

-         نیروهای د ولتی به عنوان نیرو های ....... دفاعی کشور شناخته می شوند.

الف)- رسمی      -  -        ب)- غیر رسمی       -  -

ج) – مرد می     -  -       د)-  الف وج هردو     -  - 

 

    - الگوی یک انسان مومن رستن از هوی وهوس است ومن این الگو را دوست دارم ، این جمله قسمتی از وصیت نامه ...............می باشد.

الف)- شهید چمران -  -   ب)- شهید همت-  - ج)- شهید صیاد شیرازی -  -  د)- شهید باکری -  -

 

-         روش مقابله با آتش سوزی موادخشک  استفاده از....................است.

الف)- آب     -  -                       ب)- خاموش کننده دستی  محتوی پودر-  -

ج)- شن و ماسه خشک -  -             د)-  همه موارد -  -

 

     - به واکنش یک ماده شیمیایی با آب که موجب خنثی یا تقلیل اثر سمی آن می شود .......گویند.

الف)- دز -  -         ب)- غلظت -  -           ج)- پایداری -  -        د)- ئید رولیز -  -

 

-         عامل .........به حالت مایع وجامد وگاز  است ،بویی  نظیر بوی سیر دارد .وبر روی پوست  فرد اثر می گذارد.

الف)- خون -  -     ب)- تاول زا  -  -    ج)- اعصاب -  -     د)- تهوع آور-  -

 

5/1

صفحه 2

ت

عبارات ستون (الف) را با استفاده از عبارات ستون (ب) کامل کنید.

                          (الف)                                                 (ب)

1-     در صورت مشاهده ی علایم مسمومیت با عامل خون...      ر)برای رفع آلودگی ازهوای منطقه

2-     در مناطق باز و صحرایی نیاز به رفع آلودگی نیست.        م)آمپول آتروپین استفاده می شود

3-     از کپسول های رفع آلوگی استفاه  می کنیم.            س)منگام برخوردبا منطقه ی آلوده  هسته ای

4-     وارد منطقه نشده وآن را دور می زنیم               ن) درروش مقابله با عامل تهوع آور

                                                                     ج) آمپول امیل نیتریت استفا ده می شود

1

س

به سوالات زیر پاسخ  کوتاه بدهید.(هر مورد 25/0)

·         نام یک پناهگاه در اماکن عمومی.......

·        نام یک خاموش کننده دستی........

·         یکی از نقشهای عمده زنان در دفاع مقدس......

·        سالروز شهادت شهید فهمیده را با این عنوان نام گذاری کرده اند. ........

·        در این جنگ از چندین عامل شیمیایی سمی از جمله گازهای خفه کننده ی کلر،برم استفاده شد......

·        نترکاندن تاول ها از اقدامات اختصاصی این عامل شیمیایی می باشد.....

·        باعث جمع شدن حشرات زیاد به طور غیر عادی دریک منطقه می شود. .....

·        این انفجار باعث ایجاد نور سفید خیره کننده می شود......

·        در کمتر از این زمان باید ماسک خود را بگذارید.......

·        دومین ماموریت نیروی مقاومت بسیج می باشد.........

 

5/2

ش

سوالات تشریحی(هر مورد 5/0 نمره)

·        خصوصیات ویژه ی انفجارهای هسته ای رابنویسید.(دو مورد)

 

 

·        نحوه رفع آلودگی از ماسک را بنویسید

 

 

·        دو مورد از اقدامات پس از تشخیص  منطقه آلوده میکروبی را بنویسید.

 

 

·        اگر متوجه شدید عامل خفه کننده وارد دستگاه تنفسی فردی شده برای نجات او چه اقداماتی انجام می دهید.

 

 

 

·        دو تفاوت اساسی دفاع آگاهانه با دفاع غریزی را بیان کنید.

 

 

·        دو مورد از اقشار بسیج را بیان کنید.

 

 

3

 

نمره کتبی با عدد..............با حروف                    امضائ دبیر وتاریخ       

10

نمره

هر انسان مخلص و متعهدی  که آمادگی دفاعی را لازمه ی حیات جامعه اسلامی بداند درنزدخدا آبرو پیدا می کند.        امام خمینی (ره)

 

 

نام :

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره دانش آموزی :

به نام هستی بخش مهربان

مدیریت آموزش و پرورش

آموزشگاه

تاریخ آزمون:

زمان پاسخگویی  :  40

نمره: با عدد             با حروف

                                      سوالات درس آمادگی دفاعی              طراح : ستاری

ردیف                « به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از کامیابی است  » نمره

الف

 عبارات ستون (الف) را با استفاده از عبارات ستون (ب) کامل کنید.

                          (الف)                                                            (ب)

1-    در صورت مشاهده ی علایم مسمومیت با عامل اعصاب...     ر)برای رفع آلودگی ازهوای منطقه

 

2-    در مناطق باز و صحرایی نیاز به رفع آلودگی نیست.    م)آمپول آتروپین اتوماتیک

 

3-    آتش روشن می کنیم.                                       س)منگام برخوردبا منطقه ی آلوده هسته ای

 

4-    وارد منطقه نشده وآن را دور می زنیم                    ن) درروش مقابله با عامل تهوع آور

 

                                                                               خ) در برخورد با منطقه آلوده میکروبی

  

 

1

 

 

 

 

 

ب

جملات زیر را کامل کنید.

-         موثر ترین و ارزان ترین روش سرد کردن به وسیله ی ............می باشد.

-         شهید ............در سال 1359 توسط امام خمینی به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد.

-         ثبات و دوام یک عامل در محیط را ............می گویند.

-         تشعشعات هسته ای عامل بیماری های خطر ناکی چون ............است.

1

ت

گزینه درست را با وصل کردن دو خط تیره به هم  مشخص کنید.

-         جهت مقابله با تشعشعات هسته ای مناسب می باشد.

الف)-شیارها و گودال ها  -  -  ب)-پل ها و لوله های آب -  - ج)-تپه ها -  -  د)-همه موارد-  -

 

-         در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ............در راس تشکیلات دفاعی کشور قرار دارند

الف)- ریاست جمهوری -  -        ب)- ولایت فقیه(رهبر) -  -

ج) - ستاد کل نیروهای مسلح -  -       د)-  وزارت دفاع -  -

 

    - الگوی یک انسان مومن رستن از هوی وهوس است ومن این الگو را دوست دارم ، این جمله قسمتی از وصیت نامه ...............می باشد.

الف)- شهید چمران -  -   ب)- شهید همت-  - ج)- شهید صیاد شیرازی -  -  د)- شهید باکری -  -

 

-         روش مقابله با آتش سوزی مایعات استفاده از....................است.

الف)- پتوی خیس -  -         ب)- خاموش کننده دستی  محتوی پودر-  -

ج)- شن و ماسه خشک -  -    د)-  همه موارد -  -

 

     - به واکنش یک ماده شیمیایی با آب که موجب خنثی یا تقلیل اثر سمی آن می شود .......گویند.

الف)- دز -  -         ب)- غلظت -  -           ج)- پایداری -  -        د)- ئید رولیز -  -

 

-         عامل .........به حالت مایع و بخار است ،بویی  نظیر بوی میوه گندیده دارد .

 الف)- خون -  -     ب)- تاول زا  -  -    ج)- اعصاب -  -     د)- تهوع آور-  -

5/1

و

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با حرف (ص) یا (غ) در جلوی آنها مشخص کنید.

-         آموزش مردم برای مقابله با بلایای طبیعی و غیر طبیعی از برنامه های دولت می باشد.

-         وجود خاموش کننده دستی در مکان های مختلف ضرورت ندارد.

-         سازندگی و عمران شهر ها و روستا ها ی جنوب در زمان دفاع مقدس برعهده نیروی مردمی و بسیج بود.

-         همکاری با نیروهای انتظامی از وظایف و ماموریتهای  نیروی مقاومت بسیج می باشد.

 

1

ز

 

به سوالات زیر پاسخ  کوتاه بدهید.(هر مورد 25/0)

·         نام یک پناهگاه سریع الاحداث.......

·         به دستگاهی که میزان فشار مواد داخل سیلندر و یا پر و خالی بودن آن را نشان میدهد.......

·         یکی از نقشهای عمده زنان در دفاع مقدس......

·        سالروز شهادت شهید فهمیده را با این عنوان نام گذاری کرده اند. ........

·        در این جنگ از چندین عامل شیمیایی سمی از جمله گازهای خفه کننده ی کلر،برم....استفاده شد......

·        پوشیدن لباس حفاظتی از اقدامات اختصاصی این عامل شیمیایی می باشد.....

·        باعث جمع شدن حشرات زیاد به طور غیر عادی دریک منطقه می شود. .....

·        این انفجار باعث ایجاد نور سفید خیره کننده می شود......

·        در کمتر از این زمان باید ماسک خود را بگذارید.......

·        اولین ماموریت نیروی مقاومت بسیج می باشد.........

5/2

ر

سوالات تشریحی(هر مورد 5/0 نمره)

·        چه مواقعی باید از ماسک استفاده کرد.(دو مورد)

 

 

·        نحوه رفع آلودگی از ماسک را بنویسید

 

 

·        دو مورد از اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میکروبی را بنویسید.

 

 

 

·        اگر متوجه شدید عامل خفه کننده وارد دستگاه تنفسی فردی شده برای نجات او چه اقداماتی انجام می دهید. (حد اقل دو مورد)

 

 

·        دو تفاوت اساسی دفاع آگاهانه با دفاع غریزی را بیان کنید.

 

 

·        دو مورد از اهداف تشکیل بسیج دانش اموزی را بیان کنید.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

10

                                                                                                                                           طراح سوالات

                                                                                                                                             دبیرستان 

                                                                                                                                                                                                           چراغ اندیشه تان فروزان باد

                                                                                                                                          زمستان     

            

باسمه تعالی

مدیریت آموزش وپرورش

سال تحصیلی :  90-89

نیم سال : اول   

سال دوم دوره متوسطه

زمان : 40دقیقه

تاریخ امتحان:

نام و نام خانوادگی:

درس :آمادگی دفاعی

حضرت علی (ع)می فرماید : بدترین وطن ؛وطنی است که ساکنانش در آن ایمن نباشند.

ردیف

                       سؤالات                                                                    طراح : دهقانی

نمره

1

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .

الف) هشتم آبان روز بسیج دانش آموزی نام گذاری شده است.                   صحیح         غلط

ب) برای جلوگیری از ورود مواد شیمیایی به ماسک باید ریش مرد بلند باشد. صحیح         غلط

ج) در صورتی که عامل خون وارد بدن شده باشد از آمپول آتروپین اتوماتیک استفاده می شود.

صحیح        غلط     

 د) مشاهده زیاد شدن حشرات به طور غیر عادی ویژه مناطق هسته ای می باشد. صحیح       غلط  

1

2

صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید.

1) نیروی مقاومت بسیج جزء کدام یک از تشکیلات دفاعی کشور است.

الف) ستاد مشترک ارتش                     ب) ستاد مشترک سپاه     

  ج) نیروی انتظامی                            د) وزارت دفاع

2) به کسی که در زیر آوار دچار............. شده نباید آب آشامیدنی و مواد غذایی داد.

الف) سوختگی                                 ب) شوک وخونریزی

ج) شکستگی دست و پا                        د) همه موارد

3) آمپول آتروپین ........... است و حداکثر............ عدد به وسیله رزمنده استفاده می شود.

الف) استنشاقی – 3عدد                       ب) استنشاقی- 8عدد     

ج) تزریقی -3 عدد                             د) تزریقی – 8 عدد

4) ثبات ودوام یک عامل در محیط را.............. گویند.

الف) پایداری              ب) دُز             ج) ئیدرولیز             د) غلظت مواد شیمیایی

                     

25/1

3

جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید.

الف) مشاهده تابلو به رنگ آبی و عکس ماسک ضد گاز نشان دهنده منطقه آلوده........................ می باشد.

ب) پس از خروج ازمنطقه آلوده ش. م. ر برای رفع آلودگی چشمهایتان را به مدت ...............با آب سرد بشویید.

ج) مشاهده نور سفید خیره کننده نشان دهنده انفجار ....................... می باشد.

5/1

4

به سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

الف) یک مورد جان پناه و یک مورد پناهگاه مناسب موجود در دبیرستان محل تحصیل خود بنویسید.

ب) تعیین کنید دبیرستان محل تحصیل شما جزء کدام یک از قسمت های ساختار تشکیلاتی نیروی مقاومت بسیج قرار می گیرد.

ج) یک مورد از مهمترین مأموریت های نیروی مقاومت بسیج را بنویسید.

5/1

5

کدام یک از مشخصات (ستون اول) مربوط به کدام عامل شیمیایی (ستون دوم) است (1مورداضافی است)

مشخصات

عامل شیمیایی

1) بویی نظیر بوی میوه دارد.

2) از طریق دستگاه تنفسی وارد جریان خون می شود.

3) بوی آن نظیر بوی سیر یا بوی گیاه است.

4) این عامل در دستگاه تنفس و گردش خون ایجاد اختلال می کند.

5) بویی شبیه به سبزی تازه دارد.

الف) عامل خفه کننده

ب) عامل تهوع آور

ج) عامل خون

د) عامل تاول زا

 

1

 

 

سؤالات تشریحی

 

6

دفاع آگاهانه و غریزی را با یکدیگر مقایسه کنید.

5/1

7

دفاع غیر نظامی را تعریف کنید.

75/..

8

در هنگام برخورد با منطقه آلوده هسته ای چه نکاتی باید رعایت شود.

5/1

 

                                                                                          موفق باشید.

                                                                                                                                                                   

نوشته شده در شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۹| ساعت 10:22| توسط ستاری| |


قالب وبلاگ : فقط بهاربيست